In Memoria

Jakie dokumenty są niezbędne do organizacji pogrzebu?

Każda śmierć jest bolesnym przeżyciem. Mimo rozpaczy i poczucia straty trzeba jednak odnaleźć w sobie siłę, by podjąć się organizacji pogrzebu. W okresie żałoby kwestie formalne mogą wydawać się niejasne i problematyczne. Wielu z nas często zadaje sobie pytania, od czego zacząć przygotowania i jakie dokumenty dostarczyć do zakładu pogrzebowego. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, wyjaśniamy to w dzisiejszym wpisie.

Jakich formalności należy dopełnić przed pogrzebem?

Pierwszym dokumentem, który trzeba uzyskać po śmierci bliskiej osoby, jest karta zgonu. W przypadku jej wystawienia nie bez znaczenia jest miejsce, w którym doszło do zgonu. Gdy śmierć nastąpiła w domu zmarłego, kartę zgonu wystawia lekarz, który taki zgon stwierdza. W razie śmierci w domu należy zatem niezwłocznie powiadomić o tym fakcie lekarza rodzinnego lub wezwać pogotowie ratunkowe. W razie śmierci w szpitalu lub hospicjum dokument wydaje za to lekarz prowadzący. Po uzyskaniu karty zgonu trzeba udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Stanu Cywilnego. Należy przy tym pamiętać, aby zabrać ze sobą również własny dowód osobisty oraz dowód osobisty zmarłego.

Po przedstawieniu wymienionych dokumentów w USC wydawany jest akt zgonu. Akt zgonu jest podstawowym dokumentem, który uprawnia do podjęcia dalszych kroków związanych z organizacją pogrzebu. Taki dokument ponownie wraz z dowodem osobistym zmarłego i dowodem osobistym osoby, która zajmuje się pochówkiem, należy dostarczyć do domu pogrzebowego. W przypadku skorzystania z oferty naszego Zakładu pogrzebowego z Rumii kwestia formalności po stronie bliskich na tym etapie może się zakończyć. Jesteśmy w stanie przejąć dalsze obowiązki bliskich i w ich imieniu zająć się formalnościami związanymi z ZUS czy wypłatą zasiłku pogrzebowego.