Poradnik

„Gdy odejdzie bliska osoba”

Poradnik

Dla osób, które znalazły się w potrzebie i szukają informacji, jak postąpić w sytuacji odejścia bliskiej osoby, przygotowaliśmy poradnik, który pomoże przejść przez ten trudny czas.

Śmierć osoby bliskiej nigdy nie przychodzi w dobrym momencie. Najbardziej bolesna może być ta niezapowiedziana, nagła. Jednak zawsze, niezależnie od okoliczności, budzi w nas emocje. Jeśli śmierć zastała zmarłego w domu, to do osób bliskich, będących często w rozpaczy i ogromnym smutku, należy załatwienie pierwszych formalności. Bywa, że pogrążeni w smutku nie wiemy, od czego zacząć przygotowania do pożegnania zmarłego. Poniższe porady pomogą uporządkować działania i podjąć pierwsze, niezbędne kroki.

 

Jeśli śmierć nadeszła w domu…

Pierwsze, co musisz zrobić, to wezwać lekarza. Do niego należy stwierdzenie zgonu, czyli pierwsze i niezbędne działanie. Zadzwoń do swojej przychodni, by poprosić o przybycie lekarza rodzinnego (lekarz POZ) albo pod numer 999 (z telefonu stacjonarnego) lub 112 (z telefonu komórkowego).

Do obowiązku lekarza, poza stwierdzeniem śmierci, należy wystawienie Karty Zgonu. To niezbędne, gdyż tylko na podstawie tego dokumentu zakład pogrzebowy może odebrać ciało oraz przystąpić do przygotowania formalności i realizacji usług pogrzebowych.

Drugim krokiem jest zawiadomienie domu pogrzebowego. Zakład Pogrzebowy In memoria oferuje całodobową pomoc w sytuacji, kiedy zgon nastąpił w domu. Zadzwoń pod numer 531 530 500 – jesteśmy do Twojej dyspozycji całą dobę przez siedem w tygodniu.

Kolejny krok to wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym dla miejsca zgonu, celem złożenia Karty Zgonu i zgłoszenia śmierci. Idąc do Urzędu Stanu Cywilnego zabierz:

 • Kartę Zgonu
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby, która zajmuje się organizacją uroczystości pogrzebowych

Pracownik USC wyda Akt Zgonu, który będzie podstawą do podjęcia czynności związanych z pochówkiem zmarłego.

Kolejny krok to wizyta w zakładzie pogrzebowym, którego pracownicy odebrali ciało osoby zmarłej. Udaj się tam, mając przy sobie:

 • Akt Zgonu
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby, która zajmuje się organizacją uroczystości pogrzebowych

Powierzając sprawy związane z pochówkiem zmarłej bliskiej Ci osoby Zakładowi Pogrzebowemu In memoria masz pewność, że wszelkie formalności zostaną należycie dopełnione.

 

Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu…

 W sytuacji, gdy śmierć bliskiej Ci osoby nastąpiła w szpitalu, Kartę Zgonu wydaje lekarz prowadzący. Po jej odbiorze z Działu Statystyki szpitala, w którym przebywała osoba zmarła, oraz po wyborze zakładu pogrzebowego, postępuj według kroków opisanych powyżej.

 

Jeśli śmierć nastąpiła w hospicjum…

 Podobnie, jak w przypadku śmierci w szpitalu, Kartę Zgonu wydaje lekarz prowadzący. Podejmij decyzję o wyborze zakładu pogrzebowego, który zajmie się pochówkiem zmarłego, i powiadom o niej osoby odpowiedzialne w hospicjum.

Dalsze kroki podejmij zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

 

Finansowanie pogrzebu z zasiłku pogrzebowego

 Zasiłek finansowy wynosi 4000 zł brutto. Jest to kwota, która pomoże Ci zorganizować uroczystości pogrzebowe i w części pokryje koszty z nią związane. Warunkiem uzyskania zasiłku jest śmierć osoby:

 • ubezpieczonej
 • pobierającej rentę lub emeryturę
 • bez ustalonego prawa do pobierania renty lub emerytury, która w chwili śmierci spełniała kryteria do jej pobierania lub uzyskania
 • członka rodziny osoby ubezpieczonej, emeryta lub rencisty
 • która w chwili śmierci pobierała zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński.

Zasiłek może pobrać osoba organizująca pogrzeb, jednak nie zawsze jest on tej samej wysokości. Pełną kwotę otrzymują osoby spokrewnione ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa – małżonkowie, dzieci, rodzice, osoby przyspasabiające, rodzeństwo oraz wnuki. Osoby spoza tej grupy, czyli osoby spokrewnione z zmarłym w dalszej linii lub obce, otrzymają zasiłek do wysokości wszystkich kosztów pogrzebu, jednak nie więcej niż 4.000 zł brutto.

Pamiętaj, że powierzając nam organizację pożegnania, zdejmujesz z siebie ciężar formalności i możesz skupić się na swoich emocjach, bliskich przeżywających stratę wraz z Tobą oraz na pamięci o osobie zmarłej. Bo w ślad za dobrym życiem podążają wspomnienia, a nasi bliscy pozostają na zawsze w naszej pamięci.