In Memoria

Jakie są formalności związane z organizacją pogrzebu?

Organizacja pogrzebu zawsze wymaga dopełnienia kilku ważnych formalności. Co ważne, sposób postępowania z tym związany może się nieznacznie różnic w zależności od tego, gdzie nastąpiła śmierć: w domu, w szpitalu czy w hospicjum. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak niełatwo pamiętać o wszystkich obowiązkach w tak trudnym dla bliskich zmarłego czasie, dlatego przedstawiamy Państwu listę najważniejszych kroków, które należy wykonać w celu organizacji pogrzebu. Niewątpliwie kluczowe jest to, by:

  • uzyskać kartę zgonu,
  • uzyskać odpis skróconego aktu zgonu,
  • wybrać zakład pogrzebowy,
  • ustalić szczegóły pogrzebu z zarządcą cmentarza,
  • złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy z ZUS.

Jeżeli śmierć nastąpiła w domu, to na początku należy wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi Kartę Zgonu. Po tym należy zawiadomić o śmierci wybrany zakład pogrzebowy, a następnie udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu złożenia Karty Zgonu i zgłoszenia śmierci – to właśnie w tym miejscu wydany zostanie akt zgonu. Mając Akt Zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej i dowód osobisty osoby zajmującej się organizacją pogrzebu w Rumi bądź w innej miejscowości, trzeba dostarczyć wszystkie dokumenty zakładowi pogrzebowemu.

Uzyskanie zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł brutto i przysługuje wyłącznie wtedy, kiedy zostaną spełnione określone wymagania. Może go pobrać osoba organizująca pogrzeb. Warto przy tym podkreślić, że kwota finansowania nie zawsze jest jednakowa: wpływ na nią ma spokrewnienie osoby starającej się o zasiłek ze zmarłym. Pełna kwota zasiłku pogrzebowego przysługuje osobom spokrewnionym ze zmarłym w pierwszej linii pokrewieństwa, czyli małżonkowie, dzieci, rodzice, osoby przysposabiające, rodzeństwo i wnuki.