In Memoria

Czym jest i co powinien zawierać nekrolog?

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze bardzo trudnym doświadczeniem, z którym niełatwo sobie poradzić – szczególnie wtedy, kiedy odszedł członek rodziny czy przyjaciel. Kiedy do niej dojdzie, należy jednak pamiętać o kilku obowiązkach, które należy wypełnić. Jedną z powinności bliskich zmarłego jest przygotowanie nekrologu, dzięki któremu inne osoby dowiedzą się o jego śmierci.

Jaką strukturę powinien mieć nekrolog?

Nekrolog stanowi informację na temat śmierci danej osoby, która podana została do publicznej wiadomości. Jest to gatunek prasowy, który uznaje się za podstawową formę informowania o zgonie. Nekrologiem może być krótka notatka, ale też dłuższy artykuł prasowy, a nawet audycja radiowa, program telewizyjny czy informacja przedstawiona w formie online. Nie można jednoznacznie wskazać, jakie informacje powinny się w nim znaleźć – jego struktura jest uzależniona od potrzeb i oczekiwań nadawcy. Niemniej najczęściej można w nim dostrzec takie elementy jak:

  • formuła otwarcia,
  • data i miejsce śmierci,
  • imię i nazwisko zmarłego,
  • wiek zmarłego,
  • data i miejsce planowanej uroczystości pogrzebowej,
  • podpis autorów nekrologu.

W upublicznianych przez nas nekrologach sporządzanych w Rumi znaleźć można przede wszystkim takie informacje jak wiek zmarłego (wraz z datą jego urodzenia oraz śmierci), a także datę pogrzebu. W pismach tego typu powszechne jest też stosowanie pozytywnie wartościującej identyfikacji zmarłego poprzez używanie takich określeń jak na przykład „kochający syn”. Co ważne, oprócz kluczowych informacji na przykład na temat zmarłego, okoliczności jego śmierci czy planowanego miejsca pochówku, w nekrologu znajdują się nierzadko elementy graficzne mające związek z religią, która była wyznawana przez zmarłego za jego życia.