In Memoria

Czy kremacja zwłok jest zgodna z wiarą chrześcijańską?

Kremacja zwłok z roku na rok cieszy się rosnącą popularnością. I choć w Polsce nie jest aż tak często wybierana, jak np. w Czechach czy Wielkiej Brytanii, coraz więcej osób świadomie deklaruje chęć spopielenia zwłok po śmierci. W dużej mierze przemawiają za tym względy ekonomiczne i ekologiczne. Niemniej wciąż istnieje grupa katolików, która sprzeciwia się pochówkowi kremacyjnemu, argumentując swoje stanowisko sprzecznością kremacji z nauką Kościoła. Czy tak jest w rzeczywistości? Sprawdźmy!

Dlaczego kremacja może być uznawana za sprzeczną z wiarą chrześcijańską?

Wiele osób jest przekonanych, że wielowiekowa tradycja składania ciała zmarłego do grobu znajduje uzasadnienie w Biblii. Większość powołuje się na słowa Chrystusa, który rzekomo miał zapewniać o wskrzeszeniu ciał zmarłych i obdarzeniu ich łaską zmartwychwstania. Pochówek tradycyjny uznaje się tym samym za wyraz wiary w zmartwychwstanie po śmierci. Za inny dowód na to, iż kremacja nie jest zgodna z dogmatami wiary chrześcijańskiej, niektórzy uznają też fragmenty z Księgi Rodzaju, w których Bóg mówi „prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Słowa te można interpretować w odniesieniu do pochówku tradycyjnego, który jest jakoby spełnieniem tej przepowiedni. Jak do tych kwestii obecnie odnoszą się przedstawiciele Kościoła?

Jakie jest aktualne stanowisko Kościoła katolickiego wobec kremacji zwłok?

Aktualne stanowisko Kościoła nie zakazuje kremacji. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983 taka praktyka nie jest uznawana za sprzeczną z wiarą chrześcijańską. Oferowana przez nasz zakład pogrzebowy kremacja zwłok w Rumii w żadnym stopniu nie stanowi przeciwwskazania do zmartwychwstania po śmierci. Niemniej Kościół, choć nie potępia, jednocześnie też jeszcze nie propaguje kremacji.