In Memoria

Co mówią przepisy prawa na temat transportu zwłok?

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1969 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych przewóz zwłok i szczątków może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia państwowego powiatowego inspektowa sanitarnego. Dotyczy to transportu zwłok i szczątków koleją, samolotami i statkami w graniach Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granice RP w sytuacji, kiedy do zgonu doszło na terytorium RP.

W przypadku transportu międzypaństwowego pozwolenie na przewóz jest wydawane pod warunkiem przedłożenia wymaganych dokumentów właściwej władzy państwa, w którym zwłoki lub szczątki mają zostać pochowane, a także władzom państw, przez których terytorium wspomniane zwłoki lub szczątki będą przewożone. W przypadku transportu zwłok lub szczątków przez terytorium RP niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia od polskiego konsula w państwie, z którego przewóz ma nastąpić.

Jeżeli zwłoki lub szczątki mają zostać sprowadzone z zagranicy w celu ich pochowania w Polsce, konieczne jest zdobycie pozwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zmarły ma zostać pochowany (wydawanego po porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym) oraz zaświadczenia polskiego konsula (wydawanego po przedstawieniu pozwolenia starosty).

Co jeszcze warto wiedzieć na temat przewozu zwłok i szczątków?

Jako firma zajmująca się między innymi transportem zwłok w Rumi przypominamy, że wszelkie pozwolenia i zaświadczenia związane z transportem zwłok lub szczątek są wydawane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie dokumentu (nie dotyczy przewozu zmarłych, u których zgon nastąpił na skutek wybranej choroby zakaźnej). Ważne jest również to, by przewóz zwłok i szczątków odbywał się w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu.